Opis przejścia misji 1. Opis przejścia misji 2. Opis przejścia misji 3. Opis przejścia misji 4. Opis przejścia misji 5. Opis przejścia misji 6. Opis przejścia misji 7. Opis przejścia misji 8. Opis przejścia misji 9. Opis przejścia misji 10. Opis przejścia misji 11. Opis przejścia misji 12. Opis przejścia misji 13. Opis przejścia misji 14. Opis przejścia misji 15. Opis przejścia misji 16. Opis przejścia misji 17. Opis przejścia misji 18. Opis przejścia misji 19. Opis przejścia misji 20. Opis przejścia misji 21. Opis przejścia misji 22. Opis przejścia misji 23. Opis przejścia misji 24. Opis przejścia misji 25.

Kliknij na obszar, z którego zdobyciem masz kłopot.

- Polanie    - Mazowszanie    - Pomorzanie    - Wieleci    - Wiślanie

  • PC GAMER PL
    Na wypadek, gdyby ktoś miał problemy z przejściem Polan, mimo mojej solucji, zamieściłem tutaj także inną wersję opisu przejścia dyskietkowej wersji. Pierwotnie ukazała się ona w czasopiśmie PC GAMER PL (teraz już niestety nie jest ono wydawane), z numerów 2,3,4/96. Oprócz opisów do wszystkich zadań, w tekście autor zawarł też krótkie charakerystyki postaci oraz budynków występujących w grze, a także kilka porad natury ogólnej.