BUDYNEK GŁÓWNY - siedziba Rady Starszych Wioski. Dostajemy go na początku każdej (klasycznej) misji. Możemy w nim budować drogę (na rzece most), oborę, chatę mieszkalną oraz dwór mocy.
Ikonka budynku głównego
OBORA - jak sama nazwa wskazuje jest zamieszkana przez krowy, maksymalnie trzy sztuki. Krowy po najedzeniu się trawą wracają do niej w celu oddania mleka. Obora jest czymś w rodzaju rafineri. Można ją stworzyć w budynku głównym.
Ikonka obory
CHATA MIESZKALNA - jej mieszkańcy to ludzie raczej pokojowo nastawieni, choć w razie potrzeby mogą przystąpić do obrony. Budynek może pomieścić maksymalnie sześciu drwali lub myśliwych. Można ją stworzyć w budynku głównym. Umożliwia nam wybudowanie chaty wojów.
Ikonka chaty mieszkalnnej
CHATA WOJÓW - zamieszkana przez ludzi, których żywiołem jest wojna. Może pomieścić maksymalnie czterech mieczników i włóczników. Do wybudowania jej konieczna jest chata mieszkalna. Bardzo ważny budynek ze względu na możliwość budowy palisady oraz dworu rycerza.
Ikonka chaty wojów
DWÓR RYCERZA - prawdziwa willa. Zamieszkała tylko przez jednego rycerza. Można ją wybudować w chacie wojów. Najwyższe osiągnięcie w dziedzinie architektury w tamtych czasach.
Ikonka dworu rycerza
DWÓR MOCY - miejsce kultów naszych kapłanów. Może pomieścić maksymalnie cztery magiczne postacie, jakimi są kapłan i kapłanka. Możemy go zbudować na samym początku, gdyż wymagany do tego jest jedynie budynek główny. Ikonka dworu mocy